PTT สนับสนุนน้ำแข็งแห้ง “กรมฝนหลวง”


นายวิสุทธิ์ หนูงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เป็นผู้แทน ปตท. สนับสนุนน้ำแข็งแห้งให้แก่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อใช้ในปฏิบัติการทำฝนหลวง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งทั่วประเทศ จำนวน 800 ตัน มูลค่า 6.4 ล้านบาท โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  เป็นผู้รับมอบ ณ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี สนามบินท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

Back to top button