DEMCO ต้อนรับ “รมว.แรงงาน” เยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน


นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถ่ายภาพร่วมกับ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการ, นายนริศ ศรีนวล ประธานกรรมการอิสระ, นายไพฑูรย์ กำชัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) รือ DEMCO ให้การต้อนรับ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ โครงการ “ม33เรารักกัน” เคลื่อนที่ (เชิงรุก) ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ทบทวนสิทธิการลงทะเบียนในโครงการบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นที่ บมจ.เด็มโก้ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button