WP นำเสนอข้อมูล “บล.ฟิลลิป”

WP นำเสนอข้อมูล "บล.ฟิลลิป" เมื่อเร็วๆ นี้


นพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินและบริหารองค์กร และ ตวงรัตน์ วงศ์พิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์) บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ WP ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ครบวงจร ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ถ่ายภาพร่วมกับ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ นารี อภิเศวตกานต์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) เนื่องในโอกาสเข้านำเสนอข้อมูลให้กับผู้แนะนำการลงทุน พร้อมถ่ายทอดไปยังสาขาบล.ฟิลลิปทั่วประเทศ ให้เห็นภาพการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ทุกภาคส่วน เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button