PTG มอบน้ำดื่ม – “กาแฟพันธุ์ไทย” ทีมแพทย์ – ผู้ป่วย ” รพ.บุษราคัม”


นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ PTG ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาประชาชน จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

โดยหวังว่าประชาชนทุกคนจะได้กลับมามีชีวิตที่ “อยู่ดีมีสุข” และผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน จึงได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดภายใต้แบรนด์PTขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 100,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 นอกจากนี้ทางบริษัทฯได้จัดบริการ “กาแฟพันธุ์ไทย” นำเครื่องดื่มไปให้บริการฟรีกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกคน ณ โรงพยาบาลบุษราคัม ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564 อีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทาง PTG ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัยของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ที่รัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อีกทั้งทางบริษัทฯได้ดำเนินการในการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยการให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ Work From Home รวมถึงการสลับวันเข้ามาทำงาน เพื่อลดจำนวนบุคลากรในบริษัทฯ ให้มีไม่เกิน 25% เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” อีกด้วย

Back to top button