TWPC คว้ารางวัล APEA ปี 2021

TWPC คว้ารางวัล APEA ปี 2021 ตอกย้ำความสำเร็จขับเคลื่อนธุรกิจยอดเยี่ยม - ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแบบยั่งยืน


นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง  และผู้นำตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลด้านบริษัทยอดเยี่ยมที่มีผลงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่โดดเด่น (Agriculture Industry of the prestigious Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021) สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ และความมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีศักยภาพพร้อมเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเราเชื่อว่าพนักงานทุกคนถือเป็นรากฐานและหัวใจสำคัญของของเราในการสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขัน และการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

“ไทยวา ส่งเสริมพนักงานในองค์กรในการสร้างนวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น สินค้า บริการ และกระบวนการใหม่ๆ เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพได้อย่างสูงสุด และสามารถสร้างมูลค่าหรือการเติบโตให้กับบริษัทฯ หรือลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้ในระยะยาวอีกด้วย ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับในระดับเวทีสากล”นาย โฮ เรน ฮวา กล่าว

สำหรับก้าวต่อไปของ ไทยวาฯ เราจะมุ่งสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในผลิตภัณฑ์แป้งและอาหารที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความยั่งยืนจากแหล่งเพาะปลูกจากไร่จนถึงมือผู้บริโภคทั่วโลก ให้ดีขึ้นทุกวัน ด้วยแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ได้แก่ 1.การพัฒนาเกษตรกรและห่วงโซ่คุณค่า 2.ความเป็นเลิศและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 3.การขยายธุรกิจด้วยนวัตกรรม 4. เพิ่มความแข็งแกร่งในการขายและการจัดจำหน่าย 5.ขยายตลาดในประเทศไทยและ CLMV และ 6.มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และช่องทางการขายที่เติบโตสูง

อนึ่ง Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 Regional Edition เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ก่อตั้งในปี 2550 เพื่อยกย่องเกียรติภูมิความเป็นเลิศของผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจทั่วโลกที่มีแนวคิด วิสัยทัศน์และแนวทางในการบริหารงานที่โดดเด่น  ในปี 2564 นี้ รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในหัวข้อ “The Great Reset: Towards A Sustainable Recovery” โดยคัดเลือกผู้นำทางธุรกิจและองค์กรจากกว่า 14 ประเทศในเอเชีย ที่แสดงผลงานโดดเด่นและมีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจจนประสบความสำเร็จในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Back to top button