AOT จัดพิธีครบรอบ 42 ปี

AOT จัดพิธีครบรอบการดำเนินงาน 42 ปี เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา


นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พิธีสงฆ์ และพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการดำเนินงาน 42 ปีของ AOT เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงานใหญ่ AOT โดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

Back to top button