ผู้ถือหุ้น KWM ไฟเขียวเพิ่มทุน – แจกวอร์แรนต์

ผู้ถือหุ้น KWM ไฟเขียวเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น – แจกวอร์แรนต์อัตรา 3:1 อายุสิทธิ 2 ปี


นายเสริมศักดิ์ วุฑฒิรักษ์ กรรมการอิสระ นายเอกพันธ์ วนโกสุม ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเพิ่มทุน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รองรับการแจกวอร์แรนต์ฟรี จำนวน 140 ล้านหน่วย ในอัตรา 3:1 อายุสิทธิ 2 ปี โดยเม็ดเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพกว่าประมาณ 200 ล้านบาท จำนำไปพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์การเกษตร – เครื่องสกัดพืชสมุนไพรไทย

รวมถึงกัญชง-กัญชา และใบกระท่อม เพื่อเสริมการ ต่อยอดไลน์ธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงและยั่งยืนในอนาคต ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ

Back to top button