SPALI ปันสุข! สานต่อโครงการ “Happiness Camp” มอบข้าวสารคนงานก่อสร้าง

SPALI สานต่อโครงการ “Happiness Camp” ส่งมอบข้าวสาร แทนความห่วงใจยังแคมป์คนงานก่อสร้างทั่วทุกพื้นที่รับผลกระทบ


บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI สานต่อโครงการ “Happiness Camp” สร้างความสุขเพื่อคนสร้างบ้าน จากความร่วมมือมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปิดแคมป์งานก่อสร้าง 30 วัน ควบคู่ไปกับการส่งต่อความห่วงใยให้เพื่อนคนงานก่อสร้างในวงจรการผลิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในแคมป์ได้อย่างปกติสุข โดยส่งมอบข้าวสารไปยังแคมป์คนงานก่อสร้างทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ  ทั้งโครงการแนวราบและคอนโดมิเนียมของศุภาลัยอย่างต่อเนื่อง จำนวน 47 โครงการ ซึ่งมีเพื่อนคนงานในแคมป์ก่อสร้างประมาณ 6,000 กว่าคน

รวมทั้งบริษัทยังได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยเฉพาะค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า ในระยะเวลา 30 วัน เพื่อเป็นกำลังใจต่อไป สอดคล่องต่อนโยบาย SPALI มุ่งมั่นสานต่อภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ…สร้างสรรค์สังคมไทย” พร้อมส่งกำลังใจ ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งต่อความช่วยเหลือให้ทุกภาคส่วนให้สามารถฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน

 

Back to top button