ก.ล.ต.-mai ร่วมฟังข้อมูล CPANEL รูปแบบ “Live Virtual”

ก.ล.ต.-mai เยี่ยมชมกิจการ-รับฟังข้อมูล CPANEL ในรูปแบบ “Live Virtual”


นางสาวเกษราภรณ์  กิจบรรณเดช ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และ นางสาวปริมใจ เอี่ยมเพชราพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ และตราสารอื่น ให้เกียรติรับฟังข้อมูลธุรกิจ(Management Interview) และเยี่ยมกิจการ ผ่านการประชุมออนไลน์ รูปแบบ Live Virtual ของ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL

โดยมี นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริษัท, นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ CPANEL พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ที่ปรึกษา บจ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมนำเสนอข้อมูล

Back to top button