CPF ปลื้ม “ฟาร์มวังสมบูรณ์” ได้รับยกย่องต้นแบบฟาร์มไก่ไข่ระดับโลก

CPF ปลื้ม “ฟาร์มวังสมบูรณ์” ได้รับการยกย่องจาก "Paragon Feed Corp" ว่าเป็นต้นแบบฟาร์มไก่ไข่มาตรฐานเทียบระดับสากล ตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้บริโภค


นายสมคิด วรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ นาย Jon Krahn ผู้บริหารของ บริษัท Paragon Feed Corp  ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสำหรับสัตว์ปีกรายใหญ่ของประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ที่ร่วมโครงการ  Young Egg Leader 2020/2021 ได้แบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารในวงการอุตสาหกรรมไข่ไก่ทั่วโลก ผ่าน Poultry World วารสารปศุสัตว์ระดับโลกของประเทศเนเธอแลนด์

โดยได้ชู “ฟาร์มวังสมบูรณ์” ของซีพีเอฟ ว่าเป็นต้นแบบฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free)  ที่ประยุกต์มาตรฐานของสหภาพยุโรปมาใช้เป็นการผลิตอาหารที่รับผิดชอบรองรับแนวโน้มความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมไข่ที่ยั่งยืน

การที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ได้รับการยอมรับในระดับสากล ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากแหล่งผลิตยึดหลักสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งบริษัทฯ ให้ตระหนักเรื่องนี้มาโดยตลอด และเดินหน้าขยายการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มแบบไม่ใช้กรงเป็น 15 ล้านฟองในปี 2564 นี้ เพื่อร่วมส่งมอบอาหารคุณภาพ ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกฟอง” นายสมคิด กล่าว

ขณะเดียวกันซีพีเอฟได้พัฒนาฟาร์มวังสมบูรณ์ เพื่อผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง (เคจฟรี) ตั้งแต่ปี 2561 โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานของสหภาพยุโรป ซึ่งแม่ไก่ไข่ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ มีความหนาแน่นไม่เกิน 9 ตัวบนพื้นที่ 1 ตารางเมตร ทั้งนี้มีการนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิต รวมถึงมีอุณหภูมิและการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา อีกทั้งควบคู่ไปกับการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการติดตั้งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming

อย่างไรก็ดีทางฟาร์มได้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ช่วยส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตร/ตัว มีวัสดุปูรองพื้นเพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ยและไซ้ขนทำความสะอาดตัวเอง แม่ไก่มีอิสระส่งผลให้แม่ไก่ไข่อยู่อย่างสุขสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ป่วยง่าย ส่งผลให้ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

ทั้งนี้โครงการ Young Egg Leader 2020 จัดขึ้นโดยคณะกรรมการไข่สากล (International Egg Commission) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ของอุตสาหกรรมไข่ไก่ทั่วโลก โดยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการและภาครัฐชั้นนำทั่วโลกสู่การพัฒนาห่วงโซ่การผลิตไข่อย่างยั่งยืน

CPF, ฟาร์มวังสมบูรณ์, ไข่ไก่

Back to top button