ASW มอบของจำเป็นช่วยแรงงานฝ่า “โควิด-19”

ASW แบ่งปันความห่วงใย มอบของจำเป็น – วัตถุดอบประกอบอาหารช่วยแรงงานฝ่าโควิด-19


นายกรมเชษฐ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW เปิดเผยว่า บริษัทส่งทีมงานเข้าช่วยเหลือกลุ่มแรงงานในแคมป์ก่อสร้างที่ต้องหยุดงาน และได้รับผลกระทบจากการปิดแคมป์เป็นระยะเวลา 30 วัน  เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ

โดยมอบสิ่งจำเป็น และวัตถุดิบต่างๆ เพื่อใช้ในการประกอบอาหารตลอดระยะเวลา 30 วัน ให้กับกลุ่มคนงานก่อสร้าง ในโครงการของแอสเซทไวส์ทั้งหมด 12 แห่ง จำนวนกว่า 1,675 คน เพื่อช่วยสร้างกำลังใจให้กับแรงงาน และผู้รับเหมาก่อสร้าง

Back to top button