EVER มอบอาหารแห้ง “แคมป์คนงาน”

EVER ส่งความห่วงใยผ่าน “ผู้รับเหมาฯ” ให้กับแคมป์คนงาน โดยมอบข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับช่วงกักตัว 30 วันตามมาตรการรัฐ


บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือแรงงานที่ต้องหยุดงานในแคมป์คนงาน เพื่อให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง สำหรับรับประทานระหว่างกักตัวในช่วง 30 วันตามมาตรการ

โดยได้มอบความห่วงใยและความช่วยเหลือผ่านผู้รับเหมาก่อสร้างทุกราย ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯมาอย่างยาวนาน  ณ โครงการ บ้านเดี่ยว “ซิลเวอร์เลค พาร์ค เฟส 2” SILVERLAKE PARK ขนาดมูลค่าโครงการกว่า 200 ล้านบาท

Back to top button