TRITN มอบของจำเป็น ช่วยผู้ประสบภัย “หมิงตี้” ระเบิด

TRITN ส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากโรงงานสารเคมีระเบิดในซอยกิ่งแก้ว บางพลี


วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TRITN นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งมอบให้วัดบางพลีใหญ่ใน โดยพระราชเสนาบดี  เจ้าคณะตำบลบางพลี  เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน รับมอบสิ่งของบริจาค  ได้แก่ ข้าวสาร  100 ถุงและ ถุงยังชีพ จำนวน  80 ชุด เพื่อนำไปส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานสารเคมีที่ซอยกิ่งแก้ว 21 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา  ซึ่งแรงระเบิดได้ทำความเสียหายเป็นแก่บ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างในรัศมี 5-10 กม

ปัจจุบัน ยังคงมีสารเคมีตกค้างเป็นอันตราย ประชาชนยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักได้เนื่องจากทางราชการได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ  โดยยังคงมีประชาชนพักพิงอยู่ภายในบริเวณวัดอีกจำนวนหนึ่ง  โดยท่านเจ้าอาวาสจะนำสิ่งของดังกล่าวไปแจกจ่ายให้ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

Back to top button