SUN มอบข้าวโพดหวาน “ทีมแพทย์ – ผู้กระทบโควิด”

SUN มอบข้าวโพดหวาน “ทีมแพทย์ – ผู้กระทบโควิด” ต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 


นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางเกษตรอื่นๆตรา KC ได้เดินหน้าช่วยเหลือสังคมโดยส่งมอบอาหารปลอดภัยให้แก่ชุมชมและผู้ประสบภัยเพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ทั้งนี้บริษัทฯมุ่งมั่นในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและกระจายอาหารปลอดภัยไปช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะสถานกาณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ระลอก 4 ที่มีความรุนแรงและส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤตินี้เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯจึงเดินหน้าจัดโครงการส่งมอบอาหารและกำลังใจ ซึ่งริเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์

โดยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯได้จัดส่งข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องพร้อมรับประทาน ให้แก่ ประชาชนในชุมชนตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จ.นครนายยก ที่ต้องกักตัวและได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้บริษัทฯยังส่งมอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานเม็ดพลาสติก ผ่านทาง อบต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในวิกฤตเช่นนี้

Back to top button