MAJOR ผนึก “เมเจอร์ แคร์” ร่วมส่งกำลังใจ “นักรบชุดขาว” ทั่วปท.

MAJOR ผนึก “มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์” ร่วมกิจกรรม “หนึ่งคำพูด ล้านกำลังใจ” ถึงแพทย์-พยาบาล ที่อยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ


บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR ผนึกกำลัง มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ร่วมส่งกำลังใจกับ กิจกรรม “หนึ่งคำพูด ล้านกำลังใจ” ถึงเหล่านักรบเสื้อขาวและผู้ป่วยในสถานการณ์ที่คนไทยต้องเผชิญภาวะวิกฤต ในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ การส่งต่อกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญที่ MAJOR ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดในรอบแรก เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤต ซึ่งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้เสียสละและเป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ทั้งนี้ MAJOR จึงได้จัด กิจกรรม “หนึ่งคำพูด ล้านกำลังใจ” ด้วยการเขียนข้อความให้กำลังใจ แต่ล้นไปด้วยความรู้สึกจากใจบน ถุงป๊อปคอร์น ทู โก และ ป๊อปสตาร์ สแน๊ค สินค้าใหม่ล่าสุดกับเอกลักษณ์ความอร่อยของป๊อปคอร์นโรงหนังที่ไม่เหมือนใคร มอบให้แก่ให้ คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อแทนคำขอบคุณและส่งกำลังใจให้บุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่เสียสละมาร่วมทำหน้าที่สำคัญนี้

อย่างไรก็ตามพร้อมเป็นกำลังใจผู้ป่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงหายอย่างปลอดภัย ให้กับ 15 โรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ คือ โรงพยาบาลสระบุรี, โรงพยาบาล   สิชล, โรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช, โรงพยาบาลพังงา, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลหนองบวลำภู, โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์, โรงพยาบาลศูนย์ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอุดรธานี, โรงพยาบาลหนองคาย, โรงพยาบาลหนองบัวลำภู, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น, โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา และ โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ด้วยความมุ่งหวังให้ประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว จากความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน

Back to top button