STECH เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

STECH เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,015.5 ล้านบาท


นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย วัฒน์ชัย มงคลศรีสวัสดิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ STECH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง และให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์และบริการตอกเสาเข็ม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,015.5 ล้านบาท ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “STECH”

Back to top button