DTAC ร่วมเปิดบริการโทรฟรีสายด่วน-ฉุกเฉิน

DTAC เปิดบริการโทรฟรีสายด่วน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ร่วมกับ กสทช. ให้ลูกค้าสามารถโทรฟรีไม่มีค่าบริการในหมายเลขฉุกเฉินต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ติดต่อเบอร์สายด่วนขอรับความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ทันท่วงที เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าดีแทคสามารถส่งต่อ สื่อสาร ขอความช่วยเหลือได้แล้ว ดังนี้

  • 1668 สายด่วนกรมการแพทย์
  • 1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  • 1330 สปสช.
  • 1323 สายด่วนสุขภาพจิต
  • 1422 กรมควบคุมโรค
  • 1646 ศูนย์เอราวัณ
  • 1506 ประกันสังคม

ทั้งนี้ DTAC พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือให้ลูกค้าและคนไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประเทศชาติกลับมาปกติสุขได้เช่นเดิม

Back to top button