โรงงานแม่แตง UAC ร่วมมอบถุงยังชีพสู้โควิด-19

UAC สาขาโรงงานแม่แตงมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน 100 ถุง ภายใต้โครงการร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สถานการณ์ COVID 19


บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC สาขาโรงงานแม่แตง ร่วมกับหน่วยงานเทศบาลตำบลแม่แตง จ.เชียงใหม่ มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในเขตพื้นที่ จำนวน 100 ถุง ภายใต้ “โครงการร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ สถานการณ์ COVID 19” โดยมีร.ต.ท.วีรวัฒน์ ภูเลื่อน นายกเทศมนตรีตำบลแม่แตง เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อมอบถุงชีพให้กับชุมชน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่แตง เพื่อส่งต่อธารน้ำใจ ช่วยบรรเทาผลกระทบให้กับคนในชุมชน

Back to top button