RBF มอบชุด “PAPR” บุคลากรแพทย์ฝ่าวิกฤต “โควิด-19”

RBF มอบชุด “PAPR” เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อ “บุคลากรทางการแพทย์” ในการทำงานรักษาผู้ป่วยโควิด-19


พญ.จัณจิดา รัตนภูมิภิญโญ กรรมการบริษัท บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศต้องทำงานหนักขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่โควิด-19 ทวีความรุนแรง โรงพยาบาลต่างๆ เริ่มขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากการปฏิบัติหน้าที่และนำมาซึ่งความสูญเสียในที่สุด

ทั้งนี้ทาง RBF ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหารวมทั้งช่วยป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้ขยายวงกว้างสู่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและชุมชนโดย RBF ได้ส่งมอบชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจแบบจ่ายอากาศบริสุทธิ์ หรือPAPR (Powered airpurifying respirator) ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์, โรงพยาบาลสระบุรี และโรงพยาบาลปัตตานีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลละ 1 ชุด

PAPR เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะตรวจรักษาหรือทำหัตถการกับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานและไม่นำเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัวโดย RBF พร้อมสนับสนุนและเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นด่านแรกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัยและเชื่อว่าสังคมไทยจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว หากทุกคนช่วยกันดูแลป้องกันตัวเองและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19”พญ.จัณจิดา กล่าว

 

 

Back to top button