PTG มอบ “กาแฟพันธุ์ไทย” 500 แก้ว เสริมกำลังใจทีมแพทย์ “ม.เกษตร”

PTG มอบเครื่องดื่ม “กาแฟพันธุ์ไทย” จำนวน 500 แก้ว ร่วมเสริมกำลังใจทีมแพทย์ “ม.เกษตร” ในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 2


นายอนันต์ รัตนมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทกาแฟ พันธุ์ไทย จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PTG เสิร์ฟ เครื่องดื่ม “กาแฟพันธุ์ไทย” จำนวน 500 แก้ว แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นกำลังใจแทนคำขอบคุณในความเสียสละและสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเร่งกระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน เป็นครั้งที่ 2 โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Back to top button