JAS-3BB มอบชุด PEE-น้ำดื่ม หนุนทีมแพทย์

JAS - 3BB ห่วงใยทีมแพทย์ มอบชุด PEE จำนวน 200 ชุด อาหารและน้ำดื่มอีก 1,200 ขวด  


บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และ 3BB มีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงทั่วประเทศ และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE : Personal Protective Equipment)  จำนวน 200 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้เพื่อแทนคำขอบคุณ และเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้มอบอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้กับทีมผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนอีกด้วย

 

Back to top button