WICE เปิดคลังสินค้าย่าน “บางนา” ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 100 ลบ.

WICE เปิดคลังสินค้าย่าน “บางนา” ชูกลยุทธ์บริหารจัดการดีมานด์ - ซัพพลาย ลดต้นทุนการขนส่ง ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 100 ลบ.


นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE และ นายธเนศ เมฆินทรางกูร ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด ให้ข้อมูลในงานแถลงข่าวออนไลน์ รูปแบบ Live Virtual  “การเปิดคลังสินค้าใหม่ บางนา รองรับการเติบโตธุรกิจโลจิสติกส์ – ซัพพลายเชน” ชูกลยุทธ์บริหารจัดการดีมานด์ – ซัพพลาย ลดต้นทุนการขนส่ง ขยายฐานลูกค้าใหม่กลุ่มรีเทล และ  อีคอมเมิร์ซ ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เพิ่มโอกาสรับงาน รองรับการเติบโต ตั้งเป้ารายได้ปีนี้แตะ 100 ล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้

Back to top button