รายการบุรินทร์เจอนี่ มอบชุด PPE ร่วมสู้โควิด-19

รายการบุรินทร์เจอนี่ มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาน ศรีสะเกษ ร่วมสู้โควิด-19


รายการบุรินทร์เจอนี่ มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 28 ชุด เพื่อส่งกำลังใจ และความห่วงใยให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งของการแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมภายใต้โครงการเจอนี่ Care โดยรายการบุรินทร์เจอนี่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button