TIDLOR มอบเครื่องช่วยหายใจ “รพ.ราชวิถี” หนุนขยายห้องฉุกเฉินรองรับผู้ป่วย COVID-19

“เงินติดล้อ” มอบเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลราชวิถี 4 เครื่อง มูลค่า 1,800,000 บาท สนับสนุนการขยายห้องฉุกเฉิน รองรับผู้ป่วย COVID-19


บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR โดย นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 1,800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อรองรับโครงการสร้างส่วนต่อขยายห้องฉุกเฉิน ให้เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรง และยังเป็นการสนับสนุนภารกิจของบุคลากรด่านหน้าในการต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยในประเทศไทย

Back to top button