AOT มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุมชนเขตดอนเมือง 600 ชุด

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้จัดกิจก …


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “AOT เคียงข้างและแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

โดยนางปาณิศา ธนกุลจีรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน AOT ร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง นมถั่วเหลือง ขนมปัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 600 ชุด ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยมีนายนพดล ผ่องสำเภา ผู้แทนสำนักงานเขตดอนเมือง นายยงยุทธ สงวนอารมณ์ ประธานชุมชน โซน 1 และนายมานพ โสภณวัฒนไพบูลย์ ตัวแทนชุมชน โซน 2 เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสโมสรท่าอากาศยาน AOT

 

Back to top button