WGE จัดงบฉีดวัคซีนพนง. สร้างภูมิคุ้มกันหมู่

WGE จัดงบหาวัคซีนให้พนักงานแบบ 100% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงาน


นายเกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE มีความห่วงใยพนักงานจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยประกาศนโยบายจัดสรรงบประมาณจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานแบบเต็มอัตรา ผลักดันให้พนักงานได้ฉีดครบทุกคนแบบ 100% เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และยกระดับความปลอดภัยให้กับพนักงานห่างไกลโควิด-19 อย่างเต็มที่

Back to top button