MFC มอบเงิน “รพ.ธรรมศาสตร์ฯ” 600,000 บาท หนุนซื้ออุปกรณ์แพทย์

MFC มอบเงินบริจาค “รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ต่อสู้ COVID-19


บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC นำโดย คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วย คุณศศิวิมล สิงห์เงิน ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท เป็นผู้แทนบริษัทฯ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ที่ 2 จากขวา) และตัวแทนคณะพยาบาลให้เกียรติเป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับการขยายเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการหนัก ตามแผนการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรับมือกับสถานการณ์และความต้องการเตียงที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่โรคโควิด-19 มีการระบาดเป็นวงกว้างทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Back to top button