AGE ปลื้ม! คว้า 2 รางวัลด้าน “อนุรักษ์พลังงาน”

AGE คว้า 2 รางวัลด้าน “อนุรักษ์พลังงาน” สะท้อนความมุ่งมั่นภายในองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน - ความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม


นายพนม ควรสถาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ จากกระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 2 ประเภทรางวัล โดย AGE ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2020 โครงการ AGE Solar Rooftop ผลิตไฟฟ้าเพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

ขณะที่ บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2021 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทขนส่ง สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นภายในองค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงาน และความใส่ใจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้ความสำคัญกับชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

Back to top button