EVER ฝ่าวิกฤต “โควิด-19W ด้วยมาตรการ “EVER CARE”

EVER ฝ่าวิกฤต “โควิด-19W ด้วยมาตรการ “EVER CARE” เพิ่มความอุ่นใจเสมอ เมื่อมาโครงการเอเวอร์ซิตี้ ทั้ง 4 โครงการ


บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ EVER วางมาตรการดูแลความปลอดภัยเข้มข้นสูงสุด เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยมาตรการ “EVER CARE” เพื่อให้คุณอุ่นใจเสมอ เมื่อมาโครงการเอเวอร์ซิตี้ ทั้ง 4 โครงการ ทั้งการรักษาความสะอาดจุดสัมผัสต่างๆ รักษาระยะห่าง และจำกัดจำนวน คนเข้าพื้นที่ ที่บริการลูกค้า

รวมถึงเพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ตลอดจนตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ Covid-19 กับเจ้าหน้าที่โครงการก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อให้ลูกค้าและลูกบ้านปลอดภัยมากที่สุด หากต้องการเข้าชมโครงการ สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร 02-091-5888 เวลา  09.00 – 18.00 น. ได้ทุกวัน

Back to top button