BGC สมทบทุน “มูลนิธิรพ.เด็ก” ช่วยทารกป่วยโควิด-19

BGC สนับสนุนเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับรองรับการดูแลผู้ป่วยเด็ก มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก มูลค่า 700,000 บาท


บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC และ บริษัทในเครือ ร่วมช่วยเหลือทารกแรกเกิดที่มีอาการป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือคลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ ในโครงการ เด็กแรกเกิดต้องรอดของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ผ่านการสนับสนุนเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพสำหรับรองรับการดูแลผู้ป่วยเด็ก มูลค่า 700,000 บาท

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และ ผศ.พิเศษ แพทย์หญิงมิรา โครนา นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทารกแรกเกิด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ทั้งนี้ บีจีซี พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการ Helping Hands For Heroes ของบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนชาวไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Back to top button