JP ร่วมสัมมนา “สภาอุตสาหกรรมฯ” ตอกย้ำผู้นำวิจัย-พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

JP ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานสัมมนา “Listing rule on target industry [Medical for future]” จัดโดย “สภาอุตสาหกรรมฯ” ตอกย้ำผู้นำวิจัย-พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ


ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ รองประธานคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP ร่วมนำเสนอข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานด้านคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการให้แก่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม

โดยได้รับเกียรติจาก นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมแนะนำแนวทางการใช้ตลาดทุนไทยในการสนับสนุนธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ภายในงานสัมมนาออนไลน์ Listing rule on target industry [Medical for future] ซึ่งจัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Back to top button