SVT โรดโชว์ให้ข้อมูล “บล.ฟิลลิป”

SVT โรดโชว์ให้ข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้นกับ “บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย)”


นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา ( ที่ 3 จากซ้าย ) กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายพิศณุ โชควัฒนา (ที่ 3 จากขวา) กรรมการและรองผู้อำนวยการ สายงานการผลิต นายคเณศร์ อรรถไพศาลกุล (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการ สายงานการตลาด และนางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT ร่วมนำเสนอข้อมูลรายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น และมีแผนจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) กับเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ Zoom

โดยมี นายแคมิรอน เพนน์ เฟรซิเออร์ (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวิชา โตมานะ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ และนายอภิศักดิ์ ว่องวานิช (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน Transaction Business บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้

Back to top button