ORI บริจาคเงิน 1 แสนบาท สมทบทุนพัฒนา ChulaCov19

ORI บริจาคเงิน 1แสนบาท ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA รุ่นแรกที่คิดค้นออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย


นายสมสกุล แสงสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เป็นผู้แทนบริษัท มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท แก่กองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาวัคซีนไทย ChulaCov19 mRNA เพื่อคนไทย โดยมี ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยวัคซีน ChulaCov19 เป็นวัคซีนชนิด mRNA รุ่นแรกที่คิดค้นออกแบบและพัฒนาโดยคนไทย ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหลายภาคส่วน รวมถึงความร่วมมือสนับสนุนโดย Prof. Drew Weissman แพทย์นักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คิดค้นเทคโนโลยีนี้ของโลก

Back to top button