SVT ลุยโรดโชว์ออนไลน์ ปักหมุดเทรด SET ต.ค.นี้

SVT ให้ข้อมูลแนะนำบริษัทกับนักลงทุนในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 เตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต.ค.นี้


บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT นำโดย นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายพิศณุ  โชควัฒนา กรรมการรองผู้อำนวยการสายงานการผลิต นายคเณศร์ อรรถไพศาลกุล รองผู้อำนวยการสายงานการตลาด นางสาวภัทรวดี โชติธรรมนาวี รองผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน และนายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมโรดโชว์ (Road show) ให้ข้อมูลแนะนำบริษัทกับนักลงทุนในรูปแบบออนไลน์ (Facebook Live) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

โดย SVT เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ Vending Machine ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING” มีจำนวน 13,884 เครื่อง ครอบคลุม 26 จังหวัด หรือมีส่วนแบ่งทางการตลาด 44% ของตลาดรวม Vending Machine ซึ่งเป็นผู้นำอันดับ 1 ของประเทศไทย และคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในเดือนตุลาคมนี้

Back to top button