PTG มอบเครื่องดื่ม ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด “ม.หอการค้าไทย”

 PTG มอบเครื่องดื่มร้อน-เย็น “กาแฟพันธุ์ไทย” บริการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 


นางจิตรลดา  สุระพิพิธ บริษัทกาแฟพันธุ์ไทย จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำเครื่องดื่มร้อนและเย็น “กาแฟพันธุ์ไทย” มาบริการฟรีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจและขอบคุณบุคลากรทางแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับประชาชน โดยมี ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้า เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน COVID-19 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Back to top button