BGC รับโล่เกียรติคุณสนับสนุนตั้ง รพ.สนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

BGC รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสนับสนุน จัดตั้งรพ.สนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลคัดกรองและประเมินอาการเบื้องต้นให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19


นางสาวนิมมิตา ไทยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด(มหาชน) หรือ BGC เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พล...สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษตร. เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับดูแล คัดกรองและประเมินอาการเบื้องต้นให้กับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตราการไหลสูง (High Flow) และพัดลม 50 นิ้ว สำหรับใช้ในการดูแลรักษาและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย มูลค่ากว่า 1,536,300 บาท

Back to top button