SABINA ติดโผ “หุ้นยั่งยืน” ปี 64 มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางธุรกิจ

SABINA ติดโผ “หุ้นยั่งยืน” ปี 64 สะท้อนการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ รับมือโควิด-19 ได้อย่างดี มุ่งมั่นสร้างโอกาสทางธุรกิจ


บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA ได้รับเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมถึงให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้งชุมชนและสังคม นอกจากนี้ หุ้นยั่งยืนในปีนี้ ยังมีแนวทางการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน

ด้านนายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SABINA เปิดเผยว่า แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ SABINA ยังมุ่งมั่นสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุด ไปพร้อมๆ กับการสร้างความยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า ที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

Back to top button