SNNP ร่วม “Factory Sandbox” โรงงานสีขาวปลอดเชื้อโควิด

SNNP ร่วมโครงการ Factory Sandbox รวมถึงให้ความร่วมมือในการทำโครงการ Bubble and Seal ขึ้นแท่นโรงงานสีขาว ปลอดเชื้อโควิด-19


นางกิตติยา ชัยสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP  ร่วมถ่ายภาพกับนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานหลังจากได้เข้าร่วมโครงการ Factory Sandbox โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงให้ความร่วมมือในการทำโครงการ Bubble and Seal จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้พนักงานบริษัทฯมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในระบบการทำงาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตมีคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าโรงงาน ปลอดเชื้อ COVID – 19 ได้ 100% จนเป็นโรงงานสีขาว

 

 

 

 

Back to top button