“ไทยเบฟ” มอบเงิน TIPMSE หนุนดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มไทยเบฟ มอบเงินสนับสนุนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายโฆษิต สุขสิงห์  และ นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ได้มอบเงินสนับสนุนแก่ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIPMSE ประจำปี 2564 โดยมี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล , นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร CW ทาวเวอร์ ชั้น 43

สำหรับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ TIPMSE เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันคัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วออกจากขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้ปริมาณบรรจุภัณฑ์ในกองขยะทั่วประเทศลดลงด้วยวิธีที่ปลอดภัยและเหมาะสม ภายใต้แนวคิด “บรรจุภัณฑ์ไม่ใช่ขยะ” คัดแยกก่อนทิ้ง

Back to top button