“กรมการแพทย์” มอบโล่ขอบคุณ “เครือซีพี” แบ่งเบาภาระบุคลากรแพทย์

 “กรมการแพทย์” มอบโล่ขอบคุณ “เครือซีพี - ซีพีเอฟ และมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19


นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ มอบโล่ขอบคุณแด่ นายวรวิทย์ เจนธนากุล กรรมการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ จาก กระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสที่เครือซีพี ซีพีเอฟ และมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ “ภารกิจแรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร” ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้การช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 แบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วง

โดยมี รองอธิบดีกรมการแพทย์ นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช, นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ และ นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ร่วมด้วย ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Back to top button