SFLEX มอบอุปกรณ์แพทย์ “รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง”

SFLEX มอบตู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19, ปรอทวัดไข้, เจลล้างมือ, หน้ากากอนามัย, เครื่องวัดออกซิเจน ให้รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง จ.สมุทรปราการ


ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.สมชาย วงศ์รัศมี ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX มอบตู้ตรวจหาเชื้อโควิด-19, เครื่องวัดออกซิเจน, ปรอทวัดไข้, เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจจาก SFLEX เพื่อช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ปลอดภัย เคียงข้างชุมชนและสังคมให้ผ่านวิกฤติไปด้วยกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเพรียง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Back to top button