CPF รักต้นไม้-รักษ์โลก ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2 หมื่นไร่ ภายในปี 73

CPF ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าปลูกต้นไม้และปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวม 2 หมื่นไร่ ภายในปี 2573


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศไทย ลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก เดินหน้าปลูกต้นไม้ และปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวม 2 หมื่นไร่ ภายในปี 2573 ผ่านโครงการต่างๆ ที่ร่วมอนุรักษ์ ปกป้อง และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกและทะเล

ได้แก่ โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี, โครงการซีพีเอฟปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน อนุรักษ์ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ การปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการทั่วประเทศ และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้ลงมือทำ ขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนในโครงการกล้าจากป่า พนาในเมือง ตามเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งสู่องค์กรปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์

รวมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ บริษัทจึงขอเชิญชวนทุกท่านปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศและโลกของเราอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ร่วมรักษ์โลกไปด้วยกัน>> https://www.facebook.com/147486028615956/posts/4873646415999870/?d=n

 

Back to top button