SPALI ร่วมกับเอฟเอ็น เอ๊าท์เลทผุดโครงการค้าส่งโฮมแอนด์ลิฟวิ่ง

SPALI ร่วมกับกลุ่มบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท ผุดค้าส่งโฮมแอนด์ลิฟวิ่ง เจ้าแรกของไทย ที่โครงการ ASEAN PLAZA ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด จ.สงขลา


ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI และบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด (บริษัทในกลุ่มศุภาลัย) ร่วมกับนายปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ ผุดค้าส่งโฮมแอนด์ลิฟวิ่ง เจ้าแรกของไทย ที่โครงการ ASEAN PLAZA ของบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด จ.สงขลา

อีกทั้งจัดงานเสวนาเศรษฐกิจในหัวข้อ “สภาวะเศรษฐกิจและพัฒนาการของอสังหาฯ จ.สงขลา ในมิติของการเป็นประตูเชื่อมสู่ AEC” และหัวข้อ “ทางเลือกใหม่ของค้าปลีกรายย่อยยุค AEC” 

 

Back to top button