PRAPAT ผนึกเอกชน บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 8 รพ. ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

PRAPAT ผนึกเครือข่ายภาคเอกชน มอบสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “9 บาท เพื่อ 8 โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี” เพื่อนำไปดูแลผู้ป่วยโควิด-19


นายสืบพงศ์ เกตุนุติ รองประธานกรรมการ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี พร้อมเครือข่ายภาคเอกชน จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมมอบสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโครงการ “9 บาท เพื่อ 8 โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรี” เพื่อให้โรงพยาบาล 8 แห่ง ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี นำไปใช้ในภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้รับมอบและส่งมอบต่อให้กับผู้แทนโรงพยาบาล ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

Back to top button