UREKA บริจาคถุงยังชีพ บรรเทาผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปทุมธานี

UREKA บริจาคถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดปทุมธานี


นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA นำโดย นายมนัส ปิยะตรึงส์ กรรมการบริษัท รวมทั้งนางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อย และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นจิตอาสาบริจาคถุงยังชีพ จำนวน 600 ชุด ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน โดยการนำสิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวันไปมอบให้ ซึ่งการจัดทำโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ส่งต่อความสุข และรอยยิ้มคืนกลับสู่สังคม

 

Back to top button