IRPC ลงพื้นที่ “บ้านแลง” จ.ระยอง ขุดลอกคลองป้องกันน้ำท่วม

IRPC ลงพื้นที่ “บ้านแลง” จ.ระยอง ขุดลอกคลองเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบ้านแลง หวังป้องกันปัญหาน้ำท่วมเชิงรุก


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC หน่วยงานชุมชนและรัฐกิจสัมพันธ์ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์ และปฏิบัติการ เพื่อความเป็นเลิศ ร่วมกับผู้นำชุมชนดำเนินโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเชิงรุกในพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านแลง จ.ระยอง ด้วยการขุดลอกคลองเพื่อรองรับมวลน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบ้านแลง

พร้อมปรับปรุงระบบเปิด – ปิด ฝายประตูน้ำ วัดเก่า บ้านขวากลิง ต.บ้านแลง โดยติดตั้งระบบมอเตอร์เพื่อเพิ่มความเร็วในการปล่อยน้ำกรณีที่ระดับน้ำขึ้นสูงทำให้ชุมชนในพื้นที่ไม่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา และยังสามารถเก็บกักน้ำในช่วงฤดูฝนไว้ใช้ในการเกษตรได้เพิ่มขึ้น

Back to top button