CPF ปลื้ม “หมูชีวา” คว้า 2 รางวัลใหญ่เวที SET Awards 2021

CPF คว้า 2 รางวัลจากผลิตภัณฑ์ "หมูชีวา” บนเวที SET Awards 2021 สะท้อนความเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมและเจ้าแห่งความยั่งยืน


บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ประกาศศักดาบนเวที SET Awards 2021 หลังจากคว้ารางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended in Sustainability Awards  และในกลุ่มรางวัล  Business  Excellence ได้รับรางวัลบริษัทด้านนวัตกรรมดีเด่น  (Outstanding Innovative Company Awards) จากผลิตภัณฑ์ หมูชีวา ซึ่งเป็นนวัตกรรมเนื้อสัตว์ที่เริ่มพัฒนาหมูตั้งแต่สายพันธุ์ อาหาร ตลอดจนวิธีการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหมูมีโอเมก้า-3 สูง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้ยังพ่วงด้วยรางวัล Sustainability Excellence ประเภท  Highly Commended in Sustainability Awards  ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่น โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านเพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดย นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฎิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นผู้เข้ารับรางวัล

โดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟ ยังได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment 2021 (THSI)  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่  7

ด้านนายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร ซีพีเอฟ เผยว่า ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมทั้งนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ได้จับมือกับ ดูปองท์ บริษัทวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก พัฒนานวัตกรรมด้านอาหารเพื่อความยั่งยืน ศึกษาและทดลองจนได้เป็นหมูสายพันธุ์ที่ดี เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ทันสมัย มีการจัดการที่ดี  เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว (Green Farm) ตลอดจนปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ และปลอดสารเร่งเนื้อแดง 100% ตลอดการเลี้ยงดู สอดคล้องกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ หมูชีวายังได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดสินค้านวัตกรรมระดับโลก จากงานแสดงสินค้าอาหาร Thaifex-Anuga Asia 2020

“หมูชีวา เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ซึ่งเป็นตลาดที่ค่อนข้างเติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจการกินอาหารเป็นยามากขึ้นในอนาคต เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันในตลาดเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ กระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิตหันมาผลิตเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศ” นายประสิทธิ์ กล่าว

รวมไปถึงในช่วงวิกฤติโควิด-19 ซีพีเอฟ เป็นภาคเอกชนรายแรกๆที่ส่งความช่วยเหลือสู่สังคมไทยผ่านโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19” มาตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้โครงการ “ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยมอบอาหารพร้อมรับประทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องคนไทยแล้วหลายล้านแพ็ค รวมถึงน้ำดื่มและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหลายล้านขวด ตลอดจนวัตถุดิบอาหารสดและเครื่องปรุงรส แก่โรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม กลุ่มเปราะบาง ศูนย์ฉีดวัคซีน จุดตรวจโควิดเชิงรุก ศูนย์พักคอย และหน่วยงานต่างๆ มากกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ร่วมเคียงข้างคนไทยไปด้วยกัน

Back to top button