LEO มอบ “เครื่องช่วยหายใจ” รพ.พระมงกุฎเกล้า มูลค่า 7.5 แสนบ.

LEO มอบ “เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ” ชนิดควบคุมแรงดัน มูลค่า 750,000 บ. ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO มอบเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติ ชนิดควบคุมแรงดัน มูลค่า 750,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พันเอก รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการ, พ.อ.เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร ผอ.กองกุมารเวชกรรม และ พ.อ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ หัวหน้าหน่วยทารกแรกเกิด กองกุมารเวชกรรม ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบแอลกอฮอล์คลีนสเปรย์ภูมิพฤกษา จำนวนกว่า 100 ถุง สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลต่อไป

 

Back to top button