“วตท.” จัดเสวนาออนไลน์ สำรวจโอกาสธุรกิจ “โครงการรถไฟลาว-จีน” 30 พ.ย.นี้

“วตท.” จัดเสวนาออนไลน์ เพื่อผู้สนใจการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS วันที่ 30 พ.ย.นี้


สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ AIF Group จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ CMA-GMS Business Forum: Unlocking Business Opportunity in Laos: The GMS Rail Link ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 – 16:00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจโอกาสทางธุรกิจผ่านโครงการรถไฟลาว-จีน หนึ่งในปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ทางผู้จัดได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านหัวข้อนี้โดยเฉพาะเป็นผู้ร่วมบรรยาย

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาที่ https://forms.office.com/r/qe2490E8Gh หลังจากลงทะเบียนจะมีทีมงานส่งลิงก์สำหรับเข้าร่วมงานจะส่งไปทางอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้

Back to top button