BGC รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุน “สนามกีฬา” เพิ่มศักยภาพร่างกายตำรวจ

BGC รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนสนามกีฬา HANUMAN BASKETBALL COURT สำหรับใช้พัฒนาศักยภาพทางร่างกายของข้าราชการตำรวจ มูลค่ากว่า 300,000 บาท


บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ส่งตัวแทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พล.ต.ท.จิรภพ  ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนจัดตั้งสนามกีฬา HANUMAN BASKETBALL COURT สำหรับใช้พัฒนาศักยภาพทางร่างกายของข้าราชการตำรวจ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน มูลค่ากว่า 300,000 บาท

Back to top button